بازدید ایدهبایگانی‌های پیدا کرده‌اند | بازدید ایده

برچسب: پیدا کرده‌اند

دانشمندان تقریبا زمینی دیگر را برای زندگی پیدا کرده‌اند

دانشمندان تقریبا زمینی دیگر را برای زندگی پیدا کرده‌اند یکی از دغدغه‌های دانشمندان و نجوم‌شناسان، وجود حیات در سایر کرات و در نتیجه یافتن نشانه‌هایی برای اثبات این فرضیه بوده است. حال آنکه برخلاف تصورات…