بازدید ایدهبایگانی‌های پیدایش کیهان | بازدید ایده

برچسب: پیدایش کیهان

شناسایی یک کهکشان بازمانده از نخستین لحظات پیدایش کیهان

شناسایی یک کهکشان بازمانده از نخستین لحظات پیدایش کیهان ستاره‌شناسان به تازگی توانسته‌اند به گفته‌ی خودشان ضعیف‌ترین شیء کهکشانی دیده شده تا به امروز را مشاهده کنند که تاریخ‌گذاری‌ها نشان می‌دهد بازمانده از حدود ۴۰۰…