بازدید ایدهبایگانی‌های پیام | بازدید ایده

برچسب: پیام

شورایعالی مناطق آزاد تأیید کرد؛ توسعه پروازهای مسافری فرودگاه پیام

مدیر عامل فرودگاه بین‌المللی پیام از تأیید افزوده شدن کاربری مسافری به فعالیت‌های فرودگاه پیام در جلسه امروز شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد. سعید زرندی با اشاره به برگزاری جلسه صبح امروز…