بازدید ایدهبایگانی‌های پیام وزیر فرهنگ و ارشاد به جشنواره فیلم کوتاه تهران | بازدید ایده

برچسب: پیام وزیر فرهنگ و ارشاد به جشنواره فیلم کوتاه تهران

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد به جشنواره فیلم کوتاه تهران

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد به جشنواره فیلم کوتاه تهران سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد به سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پیام داد.در آستانه برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم…

  • خانه
  • پیام وزیر فرهنگ و ارشاد به جشنواره فیلم کوتاه تهران