برچسب: پگی ویتسون،

پگی ویتسون، زنی با رکوردهای فضایی منحصر به فرد

پگی ویتسون، زنی با رکوردهای فضایی منحصر به فرد

پگی ویتسون، زنی با رکوردهای فضایی منحصر به فرد پگی ویتسون در سال ۲۰۰۸ نام خود را به‌عنوان اولین فرمانده زن در…
علم و تکنولوژی