بازدید ایدهبایگانی‌های پژوهش | بازدید ایده

برچسب: پژوهش

یک پژوهش: امواج گرانشی می‌توانند زمین را نابود کنند

یک پژوهش: امواج گرانشی می‌توانند زمین را نابود کنند در سال ۲۰۱۵، دانشمندان الگوهایی تداخلی را در لیزرهای رصدخانه‌ی موج گرانشی تداخل لیزری (LIGO) مشاهده کردند و موفق شدند که برای نخستین‌بار، امواجی گرانشی که در حال تغییر…

نجوم یک پژوهش: امواج گرانشی می‌توانند زمین را نابود کنند

در سال ۲۰۱۵، دانشمندان الگوهایی تداخلی را در لیزرهای رصدخانه‌ی موج گرانشی تداخل لیزری (LIGO) مشاهده کردند و موفق شدند که برای نخستین‌بار، امواجی گرانشی که در حال تغییر دادن ساختار فضا بودند را رصد و به صورت…