بازدید ایدهبایگانی‌های پژوهش جدید ما را یک گام دیگر به سوخت هیدروژنی بهینه نزدیک‌تر می‌کند | بازدید ایده

برچسب: پژوهش جدید ما را یک گام دیگر به سوخت هیدروژنی بهینه نزدیک‌تر می‌کند

پژوهش جدید ما را یک گام دیگر به سوخت هیدروژنی بهینه نزدیک‌تر می‌کند

در حال حاضر دانشمندان از فناوری کوانتومی استفاده می‌کنند تا از این طریق به چگونگی توان و قابلیت انرژی خورشیدی برای شکوفا ساختن تمام این پتانسیل پی ببرند. کلید این روند در استفاده از ذرات…

  • خانه
  • پژوهش جدید ما را یک گام دیگر به سوخت هیدروژنی بهینه نزدیک‌تر می‌کند