بازدید ایدهبایگانی‌های پژوهشی جدید | بازدید ایده

برچسب: پژوهشی جدید

نتیجه پژوهشی جدید: زمان پیش از بیگ بنگ هم وجود داشته است

نتیجه پژوهشی جدید: زمان پیش از بیگ بنگ هم وجود داشته است گروهی از پژوهشگران با استفاده از معادلات مشهور اینشتین و با لحاظ کردن چند فرض محتمل در آن‌ها، به بازسازی یا شاکله‌بندی مجدد ازساعت کلی…