بازدید ایدهبایگانی‌های پژوهشگران MIT هواپیمایی بودن قطعه ی متحرک ساختند | بازدید ایده

برچسب: پژوهشگران MIT هواپیمایی بودن قطعه ی متحرک ساختند

پژوهشگران MIT هواپیمایی بودن قطعه ی متحرک ساختند

پژوهشگران دانشگاه MIT موفق به ساخت نمونه‌ی اولیه‌ی هواپیمایی شده‌اند که بدون هیچ قطعه‌ی متحرکی می‌تواند پرواز کند. پس‌از آزمون‌وخطاهای بسیار، دانشمندان دانشگاه ام‌آی‌تی (MIT)هواپیمایی ساخته‌اند که بدون قطعات متحرک پرواز می‌کند. این شاهکار به‌وسیله‌ی استفاده از نیروی…

  • خانه
  • پژوهشگران MIT هواپیمایی بودن قطعه ی متحرک ساختند