بازدید ایدهبایگانی‌های پژوهشگران یک قدم به ساخت کامپیوترهای شبیه به مغز انسان نزدیک‌تر شدند | بازدید ایده

برچسب: پژوهشگران یک قدم به ساخت کامپیوترهای شبیه به مغز انسان نزدیک‌تر شدند

پژوهشگران یک قدم به ساخت کامپیوترهای شبیه به مغز انسان نزدیک‌تر شدند

یکی از مهم‌ترین دلایلی که هنوز کامپیوترهایی که عملکردشان شبیه به مغز انسان است، پایشان را از آزمایشگاه‌ها فراتر نگذاشته‌اند، این است که به انرژی بسیاری زیادی نیاز دارند. در واقع مصرف انرژی زیاد یکی…

  • خانه
  • پژوهشگران یک قدم به ساخت کامپیوترهای شبیه به مغز انسان نزدیک‌تر شدند