بازدید ایدهبایگانی‌های پژوهشگاه فضایی | بازدید ایده

برچسب: پژوهشگاه فضایی

وزارت ارتباطات از پروژه‌های پژوهشگاه فضایی حمایت می‌کند

وزارت ارتباطات از پروژه‌های پژوهشگاه فضایی حمایت می‌کند محمد جواد آذری جهرمی در دیدار با رئیس و معاونان پژوهشگاه فضایی ایران، با اشاره به اینکه در حوزه فضایی انسجام عمل وجود ندارد، گفت: «پژوهشگاه فضایی…