بازدید ایدهبایگانی‌های پویانمایی | بازدید ایده

برچسب: پویانمایی

مدیر مرکز پویانمایی صبا: پویانمایی‌های حماسی جلوی ضعف‌های تاریخی را می‌گیرد

مدیر مرکز پویانمایی صبا: پویانمایی‌های حماسی جلوی ضعف‌های تاریخی را می‌گیرد انیمیشن 100 قسمتی «جوانمردان» به روایتی از تاریخ ایران برمی‌گردد که مغول‌ها با ما وارد جنگ و ستیز شده‌اند. در جریان نشان دادن این…