برچسب: پنج پر

چرا ستاره‌ها را به شکل اجسام پنج پر می‌کشیم

چرا ستاره‌ها را به شکل اجسام پنج پر می‌کشیم

چرا ستاره‌ها را به شکل اجسام پنج پر می‌کشیم نماد ستاره‌ها همه جا هست؛ این شکل در فرهنگ‌ و زمینه‌های…
علم و تکنولوژی