بازدید ایدهبایگانی‌های پنج پر | بازدید ایده

برچسب: پنج پر

چرا ستاره‌ها را به شکل اجسام پنج پر می‌کشیم

چرا ستاره‌ها را به شکل اجسام پنج پر می‌کشیم نماد ستاره‌ها همه جا هست؛ این شکل در فرهنگ‌ و زمینه‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است و در اغلب اوقات ستاره‌ها دارای گوشه‌هایی تیز هستند.…