بازدید ایدهبایگانی‌های پنج تغییر ساده برای افزایش بهره‌وری در محیط کار | بازدید ایده

برچسب: پنج تغییر ساده برای افزایش بهره‌وری در محیط کار

پنج تغییر ساده برای افزایش بهره‌وری در محیط کار

به لطف گسترش برنامه‌های قابل‌حملی مثل Slack، Google Hangouts و محل کار جدیدی که توسط Facebook معرفی شده، تعداد کمتری از کارکنان برای انجام کارهای روزانه‌ی خود به حضور در دفتر کار وابسته می‌شوند. درنتیجه،…

  • خانه
  • پنج تغییر ساده برای افزایش بهره‌وری در محیط کار