بازدید ایدهبایگانی‌های پنجمین | بازدید ایده

برچسب: پنجمین

تلاش برای کشف پنجمین نیروی اصلی مفقوده جهان طبیعت و حل معمای گرانش

تلاش برای کشف پنجمین نیروی اصلی مفقوده جهان طبیعت و حل معمای گرانش درک کنونی ما از جهان چنین بیان می‌دارد که جهان ما توسط چهار نیروی بنیادی کنترل می‌شود: گرانش، الکترومغناطیس و نیروهای ضعیف و قوی…

تهران میزبان پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت چرم، کیف، کفش

ایران به عنوان سومین کشور اصلی در تولید پوست و صادرکننده محصولات نیم ساخته آن میزبان پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته است. به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی…