بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پنجره‌ای رو به آینده | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پنجره‌ای رو به آینده

امواج گرانشی وجود دارند؛ پنجره‌ای رو به آینده (قسمت سوم)

امواج گرانشی وجود دارند؛ پنجره‌ای رو به آینده (قسمت سوم) کشف ۱۴ سپتامبر که رسماَ به عنوان GW150914 شناحته می‌شود از زمان مطرح شدن به تعدادی یافته‌های اخترفیزیک قابل توجه منجر شده است. این کشف…

  • خانه
  • پنجره‌ای رو به آینده