بازدید ایدهبایگانی‌های پنجاهمین سالگرد | بازدید ایده

برچسب: پنجاهمین سالگرد

پنجاهمین سالگرد مأموریت آپولو 8؛ دستاوردهای فراموش‌ناشدنی

پنجاهمین سالگرد مأموریت آپولو 8؛ دستاوردهای فراموش‌ناشدنی ۲۴دسامبر۱۹۶۸، ویلیام آ.آندرس و فرانک بورمن و جیم لاول در دور چهارم از مأموریتشان در آپولو ۸ به دور ماه بودند؛ در نقطه‌ای دورتر از هر جایی که انسان تا آن زمان توانسته بود…