بازدید ایدهبایگانی‌های پل مغناطیسی | بازدید ایده

برچسب: پل مغناطیسی

شناسایی پل مغناطیسی بین دو کهکشان برای نخستین بار

شناسایی پل مغناطیسی بین دو کهکشان برای نخستین بار فیزیک‌دانان به‌تازگی شواهدی از یک پل مغناطیسی غول‌پیکر که با یک پل گسترده بین کهکشانی در ارتباط است، به دست آورده‌اند. این پل بین‌ کهکشانی که دو کهکشان…