بازدید ایدهبایگانی‌های پلیس با کمک DNA مجرمان را شناسایی کرد | بازدید ایده

برچسب: پلیس با کمک DNA مجرمان را شناسایی کرد

پلیس با کمک DNA مجرمان را شناسایی کرد

ردیابی ژنتیکی مجرمان توسط پلیس موضوع تازه‌ای نیست. اما این بار پلیس می‌تواند با استفاده از دیتابیس DNA دسترسی گسترده‌تری به اطلاعات مجرمان پیدا کند. پیشرفت‌های صورت‌گرفته در علم ژنتیک می‌تواند پلیس را در تحلیل‌های ژنتیکی قوی‌تر…

  • خانه
  • پلیس با کمک DNA مجرمان را شناسایی کرد