بازدید ایدهبایگانی‌های پلوتونیوم-238 | بازدید ایده

برچسب: پلوتونیوم-238

تولید دوباره‌ی پلوتونیوم-238 برای ماموریت‌های فضایی

تولید دوباره‌ی پلوتونیوم-238 برای ماموریت‌های فضایی پلوتونیوم 238 ایزوتوپ ناپایداری است که با نیمه عمر ۸۷.۷ ساله‌ی خود به تدریج به اورانیوم ۲۳۴ تبدیل می‌‌شود. این تبدیل و شکافت تدریجی به گونه‌ای است که هر…