بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پلاسما، حالت چهارم ماده: شگفت‌انگیز و سرشار از پتانسیل | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پلاسما، حالت چهارم ماده: شگفت‌انگیز و سرشار از پتانسیل

پلاسما، حالت چهارم ماده: شگفت‌انگیز و سرشار از پتانسیل

پلاسما به عنوان حالت چهارم ماده می‌تواند به بسیاری از سٰوال‌ها درمورد مدل استاندارد کیهانی پاسخ دهد. در مدارس ابتدایی آموزش می‌دهند ماده در سه حالت موجود است: جامد، مایع و گاز؛ اما آن‌ها حالت…

  • خانه
  • پلاسما، حالت چهارم ماده: شگفت‌انگیز و سرشار از پتانسیل