بازدید ایدهبایگانی‌های پشت سر گذاشت | بازدید ایده

برچسب: پشت سر گذاشت

طرح مفهومی موشک ناسا آزمایش اولیه را پشت سر گذاشت

طرح مفهومی موشک ناسا آزمایش اولیه را پشت سر گذاشت با توجه به کامل شدن مراحل بازبینی طراحی، اکنون مهندسان می‌توانند فرآیند ساخت و مونتاژ موشک را شروع کنند. بازبینی اصلی بعدی در سال ۲۰۱۷…