بازدید ایدهبایگانی‌های پس می‌گیریم | بازدید ایده

برچسب: پس می‌گیریم

وزیر ارتباطات: ماهواره مصباح را پس می‌گیریم؛ افزایش نقاط مداری ایران

وزیر ارتباطات: ماهواره مصباح را پس می‌گیریم؛ افزایش نقاط مداری ایران امروز پژوهشگاه فضایی ایران شاهد تغییر مدیریت بود. در مراسم تودیع حسن کریمی مزرعه شاهی و معارفه حسن حدادپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات…