بازدید ایدهبایگانی‌های پس انداز | بازدید ایده

برچسب: پس انداز

عادت‌های اشتباه صرفه‌جویی و پس‌انداز

هدف شما از پس‌انداز پول هر چه باشد؛ خرید خانه، افزایش دارایی، مخارج تحصیلات و زندگی مشترک آینده، درهرصورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها ایده‌ی خوبی است. به‌عنوان‌ مثال عادت‌هایی نظیر کاهش خرید لوازم غیر ضروری و…