بازدید ایدهبایگانی‌های پس از ۱۵۰ سال | بازدید ایده

برچسب: پس از ۱۵۰ سال

همزمانی ماه آبی، ابر ماه خونین و ماه گرفتگی پس از ۱۵۰ سال

همزمانی ماه آبی، ابر ماه خونین و ماه گرفتگی پس از ۱۵۰ سال ابرماه (Supermoon)، ماه کاملی است که با نزدیک‌ترین فاصله‌ی در مدار بیضوی‌اش به زمین قرار می‌گیرد. در این حالت، قطر ماه بزرگ‌تر از…