بازدید ایدهبایگانی‌های پرینتر سه بعدی جدید و ساخت بافت‌ بیولوژیکی پیچیده | بازدید ایده

برچسب: پرینتر سه بعدی جدید و ساخت بافت‌ بیولوژیکی پیچیده

پرینتر سه بعدی جدید و ساخت بافت‌ بیولوژیکی پیچیده

تکنولوژی ساخت بافت‌ مصنوعی از طریق پرینت سه‌‌بعدی رو‌به‌رشد است و نتایج و کاربردهای آن، تحولی دیگر در زندگی بشر ایجاد خواهد کرد. تیمی از UCLA یک پرینتر سه‌بعدی توسعه داده‌ است تا از مواد…

  • خانه
  • پرینتر سه بعدی جدید و ساخت بافت‌ بیولوژیکی پیچیده