بازدید ایدهبایگانی‌های پروکسیما بی اتمسفر | بازدید ایده

برچسب: پروکسیما بی اتمسفر

پروکسیما بی اتمسفر خود را با سرعت بالایی از دست می‌دهد

پروکسیما بی اتمسفر خود را با سرعت بالایی از دست می‌دهد پروکسیما بی، سیاره‌ای هم‌اندازه‌ی زمین است و در ناحیه قابل سکونت (ناحیه‌ای در اطراف ستاره‌ها که در آن، تمامی شرایط برای شکل‌گیری حیات فراهم باشد) ستاره‌ی…