بازدید ایدهبایگانی‌های پرونده الکترونیک سلامت در استان مرکزی تشکیل می‌شود | بازدید ایده

برچسب: پرونده الکترونیک سلامت در استان مرکزی تشکیل می‌شود

پرونده الکترونیک سلامت در استان مرکزی تشکیل می‌شود

حسن طاهراحمدی ظهر امروز آیین همایش هفته بیمه سلامت با اشاره به تعداد افراد تحت پوشش سازمان بیمه سلامت کشور اظهار داشت: صنعت بیمه در تمام دنیا جز صنایعی است که می‌تواند سبب تحول در…

  • خانه
  • پرونده الکترونیک سلامت در استان مرکزی تشکیل می‌شود