بازدید ایدهبایگانی‌های پرورش گل | بازدید ایده

برچسب: پرورش گل

پرورش گل در ایستگاه فضایی برای اولین بار

پرورش گل در ایستگاه فضایی برای اولین بار اسکات کلی برای اطلاع‌رسانی در مورد دستاورد چشمگیرش، متنی به این مضمون در توییتر منتشر کرده است: اولین گل پرورش‌یافته در فضا، حضور خود را اعلام می‌کند.…