بازدید ایدهبایگانی‌های پروبیوتیک ها | بازدید ایده

برچسب: پروبیوتیک ها

هشدار دانشمندان در مورد مصرف پروبیوتیک‌ ها

در حالیکه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد پروبیوتیک‌ها می‌توانند برای سلامتی مفید باشد، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که آن‌ها ممکن است دارای اثرات جانبی جدی نیز باشند. در یک پژوهش جدید در دانشگاه…