بازدید ایدهبایگانی‌های پرواز باید از موجودات پرش‌کننده آمده باشد، اما واقعیت این گونه نبوده است، چرا که این حیوانات پرش‌کننده چیزی جز دونده‌های سریع نبودند. | بازدید ایده

برچسب: پرواز باید از موجودات پرش‌کننده آمده باشد، اما واقعیت این گونه نبوده است، چرا که این حیوانات پرش‌کننده چیزی جز دونده‌های سریع نبودند.

دایناسورها چگونه به پرندگان تکامل یافتند: اژدهایان دنیای واقعی

چه رابطه‌ای بین تکامل پرندگان و دایناسورها وجود دارد؟ دایناسورهای بی‌پر چگونه تبدیل به پرندگان امروزی شدند؟ در دوران مزوزوئیک یا میانه‌زیستی، حیات به سرعت متنوع شد و خزندگان غول‌‌پیکر، دایناسورها و سایر گونه‌های هیولامانند روی زمین پرسه می‌زدند.…

  • خانه
  • پرواز باید از موجودات پرش‌کننده آمده باشد، اما واقعیت این گونه نبوده است، چرا که این حیوانات پرش‌کننده چیزی جز دونده‌های سریع نبودند.