بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پروازی تاریخی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پروازی تاریخی

هواپیمای ویرجین گلکتیک در پروازی تاریخی موفق به رسیدن به فضا شد

هواپیمای ویرجین گلکتیک در پروازی تاریخی موفق به رسیدن به فضا شد سرانجام پس از مدت‌ها، شرکت گردشگری فضایی ویرجین گلکتیک، موفق شد هواپیمایی فضایی را به درون فضا بفرستد. اوایل صبح پنجشنبه، هواپیمای فضایی مسافربری…