بازدید ایدهبایگانی‌های پروازی تاریخی | بازدید ایده

برچسب: پروازی تاریخی

هواپیمای ویرجین گلکتیک در پروازی تاریخی موفق به رسیدن به فضا شد

هواپیمای ویرجین گلکتیک در پروازی تاریخی موفق به رسیدن به فضا شد سرانجام پس از مدت‌ها، شرکت گردشگری فضایی ویرجین گلکتیک، موفق شد هواپیمایی فضایی را به درون فضا بفرستد. اوایل صبح پنجشنبه، هواپیمای فضایی مسافربری…