بازدید ایدهبایگانی‌های پروازهای فضایی تجاری | بازدید ایده

برچسب: پروازهای فضایی تجاری

بنیان‌گذار ویرجین گروپ: پروازهای فضایی تجاری از سال آینده آغاز خواهند شد

بنیان‌گذار ویرجین گروپ: پروازهای فضایی تجاری از سال آینده آغاز خواهند شد با ثبت نخستین پرواز به لبه‌ی فضا به نام ویرجین گلکتیک، ریچارد برانسون، بنیان‌گذار این شرکت معتقد است پروازهای تجاری هواپیمای اسپیس‌شیپ‌تو (SpaceShipTwo) احتمالا در زمانی نامعلوم…

  • خانه
  • پروازهای فضایی تجاری