بازدید ایدهبایگانی‌های پرندگان خشمگین | بازدید ایده

برچسب: پرندگان خشمگین

Rovio مریخ نورد کنجکاو

Rovio مریخ نورد کنجکاوی را به نسخه فضایی پرندگان خشمگین می‌آورد کمپانی Rovio با همکاری ناسا قصد دارد تا یک اپیزود ویژه از بازی پرندگان خشمگین را با تم مریخ‌نورد کنجکاوی ارائه کند. این اپیزود شامل ۲۰…