بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پرنده | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پرنده

بزرگترین پرنده تاریخ کور بوده است

تحقیقات جدید در خصوص بزرگ‌ترین پرنده‌‌ی تاریخ نشان داده که این پرنده، با نام مرغ فیلی، مانند جغد در طول روز کور بوده است. تا آنجا که می‌دانیم، بزرگ‌ترین پرنده‌‌ی تاریخ، پرنده‌ای است که نسل…