بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پرنده پنهان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پرنده پنهان

گزیده اشعار گروس عبدالملکیان منتشر شد

گزیده اشعار گروس عبدالملکیان منتشر شد این کتاب با مقدمه‌اى مفصل آغاز مى‌شود که شامل گفت‌وگویى جامع پیرامون مسائل شعر امروز است. این گفت‌وگو را شهرام پارسامطلق، شاعر و روزنامه‌نگار با گروس عبدالملکیان انجام داده…