بازدید ایدهبایگانی‌های پردردسر | بازدید ایده

برچسب: پردردسر

روش‌هایی برای مدیریت یک تیم پردردسر

بسیاری از صاحبان جدید کسب و کار برای ایجاد تغییر در کارمندان با مشکلات مدیریتی رو‌به‌رو هستند. خوشبختانه شیوه‌ای برای مدیریت این شرایط بدون دخالت دادن احساسات وجود دارد. مارتین زویلینگ، مؤسس و مدیر شرکت…