بازدید ایدهبایگانی‌های پردازش | بازدید ایده

برچسب: پردازش

پردازش سیاهچاله‌ ای: آیا سیاهچاله‌ واقعا یک کامپیوتر کوانتومی است؟

پردازش سیاهچاله‌ ای: آیا سیاهچاله‌ واقعا یک کامپیوتر کوانتومی است؟ بعد از مرگ، اتم‌های تشکل دهنده‌ی جسم ما در جهان پراکنده می‌شوند و بعد از یافتن مجالی دوباره برای پیوستن به اتم‌های دیگر، حیات خود…