بازدید ایدهبایگانی‌های پرداخت | بازدید ایده

برچسب: پرداخت

براساس جدیدترین گزارش نیلسون ریپورت؛ به پرداخت ملت شانزدهمین شرکت پرداخت الکترونیک جهان

به نقل از روابط عمومی بانک ملت، نشریه معتبر نیلسون ریپورت در شماره 1139 خود مهم ترین پذیرنده های پرداخت سطح بین الملل را معرفی کرده به طوری که در بین 150 پذیرنده برتر، به…