بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پرتو گاما | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پرتو گاما

بازسازی انفجار پرتو گاما برای نخستین بار در محیط آزمایشگاه

بازسازی انفجار پرتو گاما برای نخستین بار در محیط آزمایشگاه شلیک پرتو گاما یا شلیک‌ شدید نوری، درخشان‌ترین رویداد نجومی قابل‌ مشاهده‌ی جهان محسوب می‌شود. این موج‌های پرانرژی پرتوهای گاما در زمانی کم‌تر از چند…