بازدید ایدهبایگانی‌های پرتو ایکس | بازدید ایده

برچسب: پرتو ایکس

تئوری جدید ماده تاریک بر مبنای آشکارسازی پرتو ایکس از کهکشان‌ها

تئوری جدید ماده تاریک بر مبنای آشکارسازی پرتو ایکس از کهکشان‌ها معما‌ی ماده‌ی تاریک هر روز پیچیده‌تر می‌شود. برای دهه‌ها فیزیکدانان در سراسر جهان به دنبال فهم ماهیت ذراتی هستند که نوری از خود گسیل نمی‌کنند و…