بازدید ایدهبایگانی‌های پرتاب کاوشگر ونرا | بازدید ایده

برچسب: پرتاب کاوشگر ونرا

۲۵ آبان: پرتاب کاوشگر ونرا با هدف کارهای تحقیقاتی در سیاره ناهید

۲۵ آبان: پرتاب کاوشگر ونرا با هدف کارهای تحقیقاتی در سیاره ناهید 49 سال پیش در چنین روزی سازمان فضایی اتحاد جماهیر شوروی اقدام به پرتاب کاوشگر ونرا 3 به سوی سیاره ناهید کرد. این…