بازدید ایدهبایگانی‌های پرتاب ناموفق | بازدید ایده

برچسب: پرتاب ناموفق

فضانوردان چگونه از یک پرتاب ناموفق جان سالم به‌در می‌برند

فضانوردان چگونه از یک پرتاب ناموفق جان سالم به‌در می‌برند اواسط ماه گذشته بود که فضانوردان در راه رفتن به ایستگاه فضایی بین‌المللی مجبور به فرود اضطراری به‌حالت بالستیک شدند. سانحه‌ای که روز ۱۹ مهر (۱…