بازدید ایدهبایگانی‌های پرتاب ماهواره ایرانی | بازدید ایده

برچسب: پرتاب ماهواره ایرانی

دخالت آمریکا پرتاب ماهواره ایرانی

دخالت آمریکا پرتاب ماهواره ایرانی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شایعات منتشرشده مبنی بر دخالت دولت آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره‌ی ایرانی شریف‌ست را رد کرد و  خبرهای دخالت این کشور در برنامه‌های…

  • خانه
  • پرتاب ماهواره ایرانی