بازدید ایدهبایگانی‌های پرتاب خواهد شد | بازدید ایده

برچسب: پرتاب خواهد شد

راکت فالکون هوی اسپیس ایکس در ماه نوامبر پرتاب خواهد شد

راکت فالکون هوی اسپیس ایکس در ماه نوامبر پرتاب خواهد شد ایلان ماسک در صفحه‌ی اینستاگرام خود در پستی اطلاع داد که راکت فالکون هوِی جدید شرکت اسپیس ایکس در ماه نوامبر پرتاب خواهد شد؛ پرتاب این راکت قدم بعدی…