بازدید ایدهبایگانی‌های پرتاب بعدی | بازدید ایده

برچسب: پرتاب بعدی

اسپیس ایکس پرتاب بعدی ماهواره‌های ایریدیوم را به تأخیر انداخت

اسپیس ایکس پرتاب بعدی ماهواره‌های ایریدیوم را به تأخیر انداخت شرکت فضایی ایریدیوم که در زمینه ساخت ماهواره‌های ارتباطی فعالیت می‌کند، نسل بعدی ماهواره‌های خود را برای قرارگیری در مدار زمین آماده کرده است؛ اما…

پرتاب بعدی اسپیس‌ ایکس، آغاز عصری جدید

پرتاب بعدی اسپیس‌ ایکس، آغاز عصری جدید وزارت دفاع آمریکا برای نخستین بار از اسپیس‌ایکس برای یک مأموریت استفاده خواهد کرد. در این مأموریت، اسپیس‌ایکس یک ماهواره‌ی جاسوسی دولتی را برای دفتر ملی شناسایی (NRO) در مدار قرار خواهد…