بازدید ایدهبایگانی‌های پرتاب اولین کاوشگر مریخ | بازدید ایده

برچسب: پرتاب اولین کاوشگر مریخ

۷ خرداد، پرتاب اولین کاوشگر مریخ توسط اتحاد جماهیر شوروی

۷ خرداد، پرتاب اولین کاوشگر مریخ توسط اتحاد جماهیر شوروی ۲۸ می سال ۱۹۷۱ روزی بود که اتحاد جماهیر شوروی یکی دیگر از کاوشگرهای خود با نام Mars 3 را به فضا پرتاب کرد. این کاوشگر در…

  • خانه
  • پرتاب اولین کاوشگر مریخ