بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پرتاب‌گر Vulcan | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پرتاب‌گر Vulcan

پرتاب‌گر Vulcan، رقیب فالکون‌های اسپیس‌ ایکس در بازگشت به زمین برای استفاده‌ی مجدد

پرتاب‌گر Vulcan، رقیب فالکون‌های اسپیس‌ ایکس در بازگشت به زمین برای استفاده‌ی مجدد دیگر اسپیس ایکس در زمینه‌ی ساخت پرتاب‌گرهای چند بار مصرف با قابلیت بازگشت به زمین تنها نیست، چراکه United Launch Alliance که…