بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پذیرفته است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پذیرفته است

ناسا سطح نگران‌ کننده‌ یخ‌ های قطبی را به عنوان یک وضعیت نرمال جدید پذیرفته است

ناسا سطح نگران‌ کننده‌ یخ‌ های قطبی را به عنوان یک وضعیت نرمال جدید پذیرفته است خبر خوب در ارتباط با تغییرات ارتفاع یخ‌های دریایی این است که میزان ذوب شدن یخ‌ها در حال حاضر…