بازدید ایدهبایگانی‌های پدیده‌ نادر | بازدید ایده

برچسب: پدیده‌ نادر

چگونه سحرگاه فردا پدیده‌ نادر ابرماه‌گرفتگی را تماشا کنیم؟

چگونه سحرگاه فردا پدیده‌ نادر ابرماه‌گرفتگی را تماشا کنیم؟ امشب دو پدیده به صورت همزمان رخ داده و صحنه‌ای عجیب را پدید خواهند آورد. این پدیده که ابرماه‌گرفتگی نامیده می‌شود باعث سرخ شدن رنگ ماه…